Eté précoce [Bakushû] 1951


CineScope
Ajoutez votre note:Bakushû, Eté précoce, 1951, Setsuko Hara, Chishû Ryû, Chikage Awashima, Kuniko Miyake, Ichirô Sugai, Chieko Higashiyama, Haruko Sugimura, Kuniko Igawa, Hiroshi Nihon'yanagi, Shûji Sano, Toyo Takahashi, Seiji Miyaguchi, , Yasujirô Ozu, cinescope, cinéma, cinéscope, CineScope, Cine Scope, film, classic, classique, classik, hollywood, critique, base de données, Eté précoce DVD, Bakushû DVD, Yasujirô Ozu DVD, Eté précoce critique, Bakushû critique, Yasujirô Ozu critique

CineScope.fr - © Copyright CineScope 2005 - 2020
Les critiques - Contact
CineFaniac - le cinéma sous un autre angle